Information Center for Israeli Art English

נגה אשכנזי, נולדה ביפו 1970.

לימודים

1992-1996 בצלאל אקדמיה לאמנות העיצוב, המחלקה לעיצוב קרמי

פרסים

1995 - פרס עבור הישגים בלימודים, המחלקה לעיצוב קרמי, בצלאל
1996 - פרס מחלקתי ע''ש ארנסט ודבורה בלומנטל, המלקה לעיצוב קרמי, בצלאל
1996 פרס ע''ש גידמונד והדוויג סמואל, בצלאל, ירושלים
מלגת קרן התרבות אמריקה-ישראל לשנת הלימודים תשנ''ז, בעיצוב קרמי