Information Center for Israeli Art English

אריה אשכנזי, פסל. יליד 1943.

לימודים

אמנות במכללת תל-חי, אצל דוד פיין ויגאל מירון
גדל והתחנך בקיבוץ הגושרים משנת 1952
חקלאי במקצועו
בילדותו הושפע מעבודתיה של אימו המאמצת הפסלת נעמי שינדלר