Information Center for Israeli Art English

אהרון אשכנזי

Isart: The Israeli Artists Golden Year Book, Tel Aviv: Stier Publications, 1977

אהרון אשכנזי, פסל וצייר, נולד בסופיה, בולגריה, 1913. בשנת 1931 עלה לארץ והצטרף לתנועה הקיבוצית. 1945 הצטרף לאגודת הציירים והפסלים. בשנים 1948 - 1958 היה חבר קיבוץ כפר מסריק. 1951 -1952 בפאריס. ב-1955 הצטרף לקבוצת העשרה. 1950 - 70 חי בחיפה, ולימד פיסול בבית רוטשילד. רכש סטודיו בעין הוד. נסע לאיטליה (עבד בקארארה), ולמצרים. מ-1970 חי ויוצר בקרית האמנים ביפו. ב-1965 קיבל מילגה ע''ש דבורה דוידסון, מטעם המחלקה לתרבות של הקיבוץ הארצי. נפטר אפריל 1993.

לימודים

1935- 1936 למד ב"בצלאל" - פיסול אצל זאב בן צבי, ציור אצל מ. ארדון.
In 1902 he made a study trip to Europe. He is a member of the Artist's Association.

הוראה

בית רוטשילד, חיפה

פרסים

פרס דבורה דוידסון מתנועת הקיבוץ הארצי, קיבוץ ארצי