Information Center for Israeli Art English

חיה אסתר (גודלבסקי)

חיה אסתר (גודלבסקי), ציירת, אמנית תחריט, אמנית מיצב, סופרת ומשוררת. נולדה בירושלים 1941. משלבת במופעי המולטי מדיה שלה את יצירתה הספרותית
פרסמה ספרי שירה ופרוזה, וספר אמן, 2002

לימודים

1979 תואר שני בחינוך, האוניברסיטה העברית, ירושלים
אמנות - מוזיאון ישראל, ירושלים ואוטודידקטית
תחריט למדה אצל סידון רוטנברג, סדנת ההדפס, ירושלים

פרסים

2008 פרס ע"ש שושנה ומרדכי איש-שלום ז"ל על תרומה מיוחדת לאמנות, עיריית ירושלים, ירושלים