Information Center for Israeli Art English

שרה אסף, ציירת, נולדה בתל אביב 1948. עוסקת בהכנת תפאורות לתיאטרון

לימודים

מדרשה למורים לציורת, רמת השרון
מכון אבני, תל אביב

פרסים

קרן תרבות אמריקה-ישראל
קרן צ'ארלס כלור