Information Center for Israeli Art English

מלאכי - שמואל אנגל, פסל וצייר. נולד בהונגריה ב- 1919. עלה לישראל ב- 1949. הציג בתערוכות בארץ ובעולם. 1977 ביריד הבינלאומי, תל אביב. נוהג לחתום בשם ''מלאכי''. משנת 1950 גר בירושלים.