Information Center for Israeli Art English

אברהם (טושק) אמרנט

אברהם (טושק) אמרנט, צייר. נולד בטרנופול, גליציה ב- 1908. עלה לישראל ב-1931. היה חבר קיבוץ מזרע. עיצב משחקים להגדה של מזרע. נפטר ב- 1989.