Information Center for Israeli Art English

יצחק אמיתי

Isart: The Israeli Artists Golden Year Book, Tel Aviv: Stier Publications, 1977

יצחק אמיתי, צייר. נולד בירושלים, דור חמישי בארץ. חבר אגודת הציירים משנת 1939. ממיסדי קרית האמנים בצפת. בשנת 1950 יזם אסיפת יסוד של ארגון הקריה ומיושבי ראש הראשונים שלה. גר ועובד בצפת רוב השנה ומציג בתערוכתו המתמדת במקום. נפטר ב- 1984.

לימודים

1924 "בצלאל", ירושלים
1934-1931 אקדמיה לציור בפאריס - אקול סופרייר דה לה ויל דה פאריס

הוראה

מרצה לאמנות במוסדות שונים ובאוניברסיטת ערב בתל אביב