Information Center for Israeli Art English

טל אמיתי, נולד ברמת-גן-1969

טל אמיתי-לביא, ישראלית, נולדה ב-1969.

לימודים

1994-1991 המדרשה למורים לאמנות, רמת השרון
1996-2002 אוניברסיטת תל אביב, תכנית הרב תחומית באמנויות, תואר ראשון

פרסים

1992 מלגת הצטיינות, המדרשה לאמנות, רמת השרון
1993 מלגת הצטיינות, המדרשה לאמנות, רמת השרון
1996 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל
1997 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל
2002 פרס אמן-מורה, משרד המדע התרבות והספורט
2003 פרס אמן-מורה, משרד המדע התרבות והספורט
2010 פרס "בחירת הפטיש" ביריד "צבע טרי"