Information Center for Israeli Art English

שלומית באומן

שלומית באומן, קרמיקאית. נולדה בקיבוץ עמיר ב- 1962; 2005-1998 יו''ר אגודת הקרמיקאים בישראל ;2001 ואילך חברת מערכת 1280 מעלות, כתב עת לעיצוב קרמי

לימודים

1988 בוגרת המחלקה לעיצוב קרמי, ''בצלאל'' אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
1998 השתתפה בתכנית בחילוף סטודנטים, בעיצוב קרמיקה מ"בצלאל" לבי''ס פרסונס לעיצוב, ניו-יורק , ארה"ב
1995-2000 אוניברסיטת תל-אביב, תואר שני במכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות
2005 הטכניון חיפה, תור שני בתכנית עיצוב מוצר

הוראה

1992-1989 מרכז שיקום נפגעי ראש, יפו, פרויקט של אוניברסיטת בר-אילן, אגף הפסיכולוגיה
1994-99 מכללה ציבורית, בת-ים
1995-99 המכללה למורים בבית ברל, מחלקת פיסול וקרמיקה
1996 ואילך המכללה האקדמית הטכנולוגית, חולון
1998-99 מכללת חוף השרון, קיבוץ שפיים
1999-2001 חברת המחלקה לאמנות פלסטית, משרד החינוך
2007-להיום -מכללת ספיר,ב"ס לאמנות,אוכלוסיה ותרבות, שדרות

פרסים

1986 פרס רומי ובלאנש שפירו לעיצוב כלי קודש יהודיים מקרמיקה , בצלאל האקדמיה לאומנות ועיצוב, ירושלים
1988 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע"ש שרת
1988 פרס ע"ש דבורה בלומנטל לפרויקט גמר, בצלאל האקדמיה לאומנות ועיצוב, ישראל
1997 פרס האמן הצעיר, משרד החינוך והתרבות
2012 פרס ליוצרים בתחומי העיצוב, משרד התרבות והספורט

פסלים במרחב הציבורי

ציור קיר, ב"ס יסודי לאמנויות, עכו
רצפות מקרמיקה מרכזים למבוגרים, אופקים, בית שאן, שלומי
ציור קיר לזכרון, ב"ס תיכון, עכו<4 ציורי קיר של קרמיקה, ראש פינה
באר שבע