Information Center for Israeli Art English

אליס ארבל, ציירת ופסלת. עלתה לישראל בגיל 11.

לימודים

בצלאל'', ירושלים<
לונדון
זלצבורג
סמינר הקיבוצים, תל אביב
סמינר הקיבוצים, רמת רחל, השתלמה
למדה גיאומטריה ואופטיקה ע''מ לפסל בגבישים

פרסים

פרס הרמן שטרוק, חיפה.
פרס הרמן שטרוק, חיפה