Information Center for Israeli Art English

יהושע אלירז, נולד בירושלים, 1941.

לימודים

1964 - 1968 ''בצלאל'' ירושלים
1971-1970 השתלמות בסנטרל סקול, לונדון
1974 תעודת הוראה, אוניברסיטת בר אילן
1978-1977 השתלמות באוניברסיטת ניו-יורק

הוראה

1970 - 1990 ביה''ס התיכון סליגסברג-ברנדייס ירושלים, מייסד וראש מגמת אמנות וגרפיקה ומורה לאמנות
1980-1979 מכללת הדסה, ירושלים
1992-1991 בי''ס אמי''ת, ירושלים
סמינר ''עטרת רחל'', ירושלים
1994-1995 מכללת תלפיות, תל אביב
2000-1986 מכללת אמונה, ירושלים
תערוכות יחיד: 1969- גלריה Henel Hamsted, לונדון
1978- גלריה Bertha Urdang, ניו יורק
1980- מוזיאון ישראל, ירושלים
2003- גלריה היי טאצ', הרצליה
2004- גלריה בית גבריאל

פרסים

1967 קרן תרבות אמריקה-ישראל, לגרפיקה
1968 פרס קרן שרת לאמנים צעירים
1969 קרן תרבות אמריקה-ישראל, גרפיקה אמנותית
1977 מלגת אמן בניו יורק, קרן תרבות אמריקה-ישראל
1980 המדור לאמנויות פלסטיות, המועצה לתרבות ואמנות
הציג בתערוכות יחיד ובתערוכות קבוצתיות בארץ ובחו''ל
גר בירושלים