Information Center for Israeli Art English

שי אלוני, צלם. נולד בקיבוץ גבע ב- 1954. החל לעסוק בצילום משנת 1980.

לימודים

מכללת אוהל שרה
סדנאות הצילום של ברית התנועה הקיבוצית