Information Center for Israeli Art English

אבישי אייל

קלסר האמן כולל:
מאמרים 97
הזמנות לתערוכות 27
תמונות 84

אבישי אייל, צייר, ומעצב תלבושות ותפאורות. נולד במשמר השרון ב-1945- מ-1974-77 חבר ועד אגודת הציירים והפסלים , סניף ירושלים; 1986-89 חבר בקבוצת רגע, תל-אביב; 1986-89 יו"ר עמותת נאמני בי"ס גורדון, בי"ס עממי לאמנויות, נווה עמל, הרצלייה; 1992 יועץ ארגוני-חינוכי למנהלת אגף הנוער, מוזיאון ישראל, ירושלים; 1992-95 יו"ר הועדה לאמנות פלסטית, קרן תרבות חיפה; למן 2000 האוצר לגלריה לאמנות, אוניברסיטת חיפה; 2002 חבר ועדת הפיסול העירונית, הרצלייה.

לימודים

1968 - 1965 "בצלאל",ירושלים
71 -1968 "בי"ס מרכזי לאמנות ועיצוב",לונדון, אנגליה
1970-71 "הורנסי קולג' לאמנות", לונדון, אנגליה

הוראה

1972-76 מנהל סדנה לתחריט, ירושלים.
1971-73 מרצה, מוזיאון ישראל, אגף הנוער, ירושלים
1972-73 הוראות שיעורי רישום , לימודי ערב, האקדמיה לאמנות ועיצוב, בצלאל, ירושלים
מ - 1977 אוניברסיטת חיפה, פקולתה של אמנות.
1986-87 הוראת רישום במכון אבני לאמנויות, תל-אביב
1999 מרצה אורח, המחלקה לאמנות, אוניברסיטת וירג'יניה,ריצ'מונד, וירג'יניה, ארה"ב

פרסים

1967 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל
1968-71, מלגת לימודים מטעם המועצה הבריטית, לונדון
1971 פרס פניגר לאמן הצעיר, ירושלים
1974 פרס משרד החינוך לאמן צעיר, משרד החינוך והתרבות
1981-1980, מלגת השתלמות בארה"ב, קרן תרבות אמריקה-ישראל
1991 מלגת השהייה, קריית האומנים הבינלאומית - "הסיטה", פריז, צרפת
1992 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע"ש שרת
2004 פרס עידוד היצירה, משרד החינוך והתרבות