Information Center for Israeli Art English

רומי אחיטוב, פסל וצלם. נולד ב- 1958.

לימודים

1980 -1981 בית יציקה לפסלי ברונזה, עטרות, ירושלים
סדנת ההדפס, ירושלים
1981 - 1985 ''בצלאל'' ירושלים
1986 - 1989 פילוסופיה, האוניברסיטה העברית, ירושלים
1990 - 1991 ניו-יורק אקדמי אוף ארט, ניו-יורק
פרסים : 1984 פרס סמואל, ''בצלאל'' ירושלים
1985 פרס אלחנני, לבוגר מצטיין, ''בצלאל'' ירושלים
1984, 1985, 1986 קרן שרת, קרן תרבות אמריקה ישראל
1986 אמן אורח, משכנות שאננים, ירושלים
1988 פרס אמן צעיר, משרד החינוך והתרבות
1989 מלגה מטעם מרכז אמנויות, משכנות שאננים, הקרן לירושלים
1990 מלגה אקדמי אוף ארט, ניו-יורק
1992 חנה ויצחק איש - הורביץ
2000 פרס נבחר המבקרים, פסטיבל המדיה האירופאי
2003-2004 אמן אורח, המרכז הישראלי לאמנות דיגיטאלית, חולון