Information Center for Israeli Art English

אריה אזן (איזמן)

Isart: The Israeli Artists Golden Year Book, Tel Aviv: Stier Publications, 1977
קלסר האמן כולל:
מאמרים 88
הזמנות לתערוכות 21
תמונות 56

אריה אזן (איזמן), צייר. נולד בהמבורג, גרמניה ב- 1934, ובאותה שנה עלה לישראל עם הוריו. הושפע מאמני ''אפקים חדשים'' בעת לימודיו במכון אבני. בשובו מפריז בשנת 1958 התגורר במשך 28 שנים בקיבוץ צובה, ליד ירושלים. בשנים 1968 - 1970 שהה בצרפת, באנגליה, ובגרמניה. 1984 קבע את מושבו בירושלים. בתקופת עבודתו הראשונה הושפע מאזן מזריצקי, סטימצקי ושטרייכמן.

לימודים

"בצלאל", ירושלים
במכון אבני, תל-אביב
1957 - 1958 השתלם בפאריס