Information Center for Israeli Art English

שי אזולאי, צייר. נולד ב- 1971 בקריית שמונה.

לימודים

1996-2000 המחלקה לאמנות, בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
1999-2000 האקדמיה לאמנות ועיצוב מינרבה, הולנד, במסגרת חילופי סטודנטים
2004 החוג לתולדות האמנות, האוניברסיטה העברית, ירושלים
2005 - 2007 תוכנית ההמשך, המחלקה לאמנות, האקדמיה לאמנות ועיצוב בצלאל, תל אביב

פרסים

2007 פרס לציור ע"ש אסנת מוזס לאמן צעיר, בית האמנים, ירושלים
2007 פרס קרן מורשה לאמן צעיר, מוזיאון תל אביב לאמנות, תל-אביב