Information Center for Israeli Art English

שי אזולאי, ישראלי, נולד ב-1971.

שי אזולאי נולד בשנת 1971 בקריית שמונה. בילדותו עבר עם משפחתו להתגורר בערד. לאחר שירותו הצבאי נסע למזרח הרחוק, שם החל לצייר. במחצית השנייה של שנות ה-90 של המאה ה-20 החל ללמוד אמנות ב"בצלאל". חי ופועל בירושלים.

לצד ציורים פיגורטיביים, ובהם דימויים ארס פואטיים, העושים שימוש בחומרים ביוגרפיים ובסגנון ציור נאיבי, יצר אזולאי גם עבודות מופשטות, המאופיינות בכתמיות צבע ובשימוש במצע רדי מייד.

לימודים

1996-2000 המחלקה לאמנות, בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
1999-2000 האקדמיה לאמנות ועיצוב מינרבה, הולנד, במסגרת חילופי סטודנטים
2004 החוג לתולדות האמנות, האוניברסיטה העברית, ירושלים
2005-2007 תוכנית ההמשך, המחלקה לאמנות, האקדמיה לאמנות ועיצוב בצלאל, תל אביב

הוראה

2010 ואילך היחידה ללימודי חוץ, בצלאל, אקמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

פרסים

2007-2006, פרס עידוד היצירה, תכנית לתואר שני באמנויות, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, תל-אביב
2007 פרס קרן מורשה לאמן צעיר, מוזיאון תל אביב לאמנות, תל-אביב
2007 פרס לציור ע"ש אסנת מוזס לאמן צעיר, בית האמנים, ירושלים
2010-2008, פרס אמן-מורה, משרד המדע התרבות והספורט
2010 מלגת ארגון ארטיס
2011 פרס עידוד היצירה, משרד התרבות והספורט