Information Center for Israeli Art English

עילית אזולאי, ישראלית, נולדה ב-1972.

צילומיה של עילית אזולאי משלבים בין צילום ישיר לעיבוד תמונה ממוחשב. יצירתה המוקדמת עסקה בתיעוד של אובייקטים, פעמים רבות תוך שימוש ברקע אחיד. החל ממחצית שנות ה-2000 החלה אזולאי ליצור סביבות שאותן היא מתעדת.

לימודים

1998-1994 המחלקה לצילום, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
2010-2008 תוכנית התואר השני, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, תל אביב-יפו

הוראה

2003-2006 המחלקה לצילום, קמרה אובסקורה, תל אביב יפו
2001-2006 המרכז הישראלי לאמנות דיגיטאלית, חולון
2005-2010 המחלקה לצילום, מנשר לאמנות, תל אביב-יפו
2004-2011 המדרשה, בית הספר לאמנות, מכללת בית ברל
2009-2011 המחלקה לצילום, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
2010-שנקר, בית הספר הגבוה להנדסה ועיצוב, רמת גן
2012- תוכנית התואר השני, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, תל אביב-יפו

פרסים

2008 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע"ש שרת
2010 פרס הצטיינות, תוכנית התואר השני, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, תל-אביב
2010 פרס ג'ראר לוי לצלם צעיר, מוזיאון ישראל, ירושלים
2011 פרס עידוד היצירה, משרד התרבות והספורט
2011 פרס קונסטנטינר לצילום לאמן ישראלי, מוזיאון תל אביב לאמנות, תל-אביב
2013 מענק, המועצה לתרבות ולאמנות של מפעל הפיס