Information Center for Israeli Art English

טים (נחום) גידל, צלם. נולד במינכן ב-1909. עלה לישראל ב- 1936. ב- 1930 יצא לארץ ישראל בשליחות השבועון הברלינאי ''די ווכה''. ב- 1935 חזר לארץ ישראל והסריט שלושה סרטים תעודיים. אחד מהם על המכביה. ב- 1938 הוזמן לעבוד בלונדון ומשם יצא למזרח. ב- 1942 התנדב לצבא הבריטי. נפצע. ב- 1970 חזר לירושלים והיה פרופסור לתקשורת חזותית. הציג כשלושים תערוכות ופרסם כשלושים ספרים. נפטר ב- 1996.

לימודים

1928-33 אוניברסיטת מינכן וברלין
1933-35 באזל, שוויץ, תואר דוקטור

הוראה

1954-58 "ניו סקול" למחקר סוציאלית, ניו-יורק
1971-87 האוניברסיטה העברית, ירושלים, פרופסור לעיצוב גרפי

פרסים

1980 פרס אנריקה קבלין לצילום, מוזיאון ישראל, ירושלים
1983 פרס בינלאומי ע"ש ארי סולומון לצילום, קולון, גרמניה