Information Center for Israeli Art English

חיים בן שטרית. צייר, נולד בירושלים ב- 1952.

לימודים

1988 בוגר ''בצלאל'' ירושלים אצל לארי אברמסון
בוזאר, פריז

פרסים

1995 מענק קרן ג'קסון פולוק לעידוד ציירים ופסלים מכל העולם
זכה במלגות קרן שרת
1991 פרס האמן הצעיר, שר החינוך והתרבות