Information Center for Israeli Art English

יוסף אוסטרובסקי, צייר. נולד באוקראינה ב- 1935. עלה ארצה 1989. גר בשדרות.

לימודים

1955 בוגר האקדמיה לאמנות באודסה
1965 היה לחבר באיגוד האמנים הרוסי