Information Center for Israeli Art English

בועז אהרונוביץ', צלם. נולד בישראל ב- 1970.

לימודים

1998- 2002 בצלאל, ירושלים, בוגר המחלקה לצילום
2004-2005 בצלאל, ירושלים, לימודי מוסמך באמנות

פרסים

2005-2004 קרן תרבות אמריקה-ישראל
2005 פרס האמן הצעיר, משרד החינוך והתרבות