Information Center for Israeli Art English

שירלי אדר, ציירת. נולדה בחולון. חיה ועובדת בקרית שמונה.

לימודים

1999 בצלאל, ירושלים, בוגרת

הוראה

המתמיד'' בחטיבת הביניים ותיכון, קרית שמונה, ציור

פרסים

2001 מלגת אמן מורה מטעם משרד החינוך