Information Center for Israeli Art English

סמדר גורן, צלמת. ילידת נהריה.

הוראה

צילום לבני נוער בצפון הארץ, מכללת עמק הירדן
2004 צילום של ''שלומציון המלכה'' על חזית עיריית תל אביב
חיה ועובדת בקיבוץ מבוא חמה