Information Center for Israeli Art English

איתן בן משה, נולד בחיפה ב-1971.

לימודים

1994-1993 בצלאל, ירושלים
1995 - 1996 בסטודיו של יאן ראוכוורגר
1997 קלישר, תל אביב
2005 בוגר התכנית ללימודי המשך באמנות, בצלאל
חי ועובד בתל אביב

פרסים

1996 מלגת הצטיינות בלימודים, משרד החינוך
2004 קרן תרבות אמריקה-ישראל, פרס עידוד היצירה
2005 מענק הצטיינות, בצלאל- לימודי המשך