Information Center for Israeli Art English

איל אדלר קלנר, צייר. נולד בישראל ב-1970.

לימודים

1996-1992 ''בצלאל'', ירושלים, המחלקה לאמנות

פרסים

1998, 1999, 2000 קרן תרבות אמריקה-ישראל
2002 דיוקן עצמי, מועצת הפיס לתרבות ולאמנות