Information Center for Israeli Art English

ראידה אדון, נולדה בעכו, 1972. המתגוררת ועובדת בירושלים. עוסקת במשחק בתיאטרון, בטלוויזיה ובקולנוע.

לימודים

1999-2001 המחלקה לאמנות, בצלאל, ירושלים
2000-03 פיתוח קול, ביה''ס לתיאטרון חזותי, ירושלים
2002 לימודי תנועה, האקדמיה למחול ולמוסיקה, ירושלים

הוראה

דרמה יוצרת ב"יד ביד", בי"ס דו לשוני, ירושלים
פעילות דרמה יוצרת בהוסטל לחולי נפש בירושלים

פרסים

2001 פרס קרן יהושע רבינוביץ לפרויקטים מיוחדים באמנות
2002 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע"ש שרת
2004 פרס קרן יהושע רבינוביץ לפרויקטים מיוחדים באמנות