Information Center for Israeli Art English

עפרה אברון, ציירת. נולדה בתל אביב, 1960.

לימודים

1980 - 1983 סוציולוגיה וחינוך, האוניברסיטה העברית, ירושלים
1986 - 1989 המדרשה למורים לאמנות, רמת השרון
1990

פרסים

1990 Sharett Fund
קרן תרבות אמריקה ישראל ע''ש שרת