Information Center for Israeli Art English

אתי אברג'יל, אמנית מיצב. ילידת טבעון 1960.

לימודים

1985-1981 המחלקה לאמנות, בצלאל, ירושלים
1998-1996 לימודי המשך, בצלאל, תל אביב
2004-2003, MFA, תכנית משולבת לבצלאל ולאוניברסיטה העברית

פרסים

2002 פרס עידוד יצירה, ע"ש שושנה ומרדכי איש שלום, ירושלים, בית האמנים ירושלים
2002 פרס עידוד יצירה, ע''ש שושנה ומרדכי איש שלום, ירושלים, בית האמנים ירושלים
2005 פרס ע''ש ז'נט וג'ורג' ג'אפין
2005 פרס שרת החינוך בתחומי האמנות הפלסטית