Information Center for Israeli Art English

ג'אסר אבו רביעה, נולד במאהל באג'ורף, בקעת באר שבע ב-1963. ב-1986 נסע לסנטה פה, ניו מקסיקו, במסגרת ''מפגש אהל'' מפגש של אמני אדמה. 1985 - 1990 עבד על ספר ''סימני הכתב'', רישומים בעיפרון על נייר

לימודים

1969 - 1982 ביה''ס בכספייה
ב-1983 נסע לאיטליה, צרפת ושוויץ
ב-1984 למד במכללת ''רמת הנגב'' בירוחם
1984 - 1985 מכללה לאמנות חזותית, באר שבע