הדפסה | סגירה

מוזיאון ישראל
 

העגל והיכלו
אשקלון
תקופת הברונזה התיכונה, המאה ה-16 לפני הספירה
חרס, ברונזה מוכספת
הצלמית: גובה 10.5 ס"מ, רוחב 11 ס"מ
דגם המקדש: גובה 25 ס"מ, רוחב 12 ס"מ
רשות העתיקות
מספר ר"ע: 1990-1119, 1990-1120

פסלון העגל, שנמצא בתוך דגם המקדש הזעיר, נתגלה במקדש באשקלון. במקורו היה הדגם סגור מאחורי דלת ובריח, שלא שרדו. העגל המקרין סימל את אל הסער הצעיר והנמרץ.


מפרסומי מוזיאון ישראל:
The Israel Museum, Publisher: Harry N. Abrams, Inc., 2005
צלמונה, יגאל (עורך), 40 יצירות-מופת של יופי וקדושה מאוסף מוזיאון ישראל, מוזיאון ישראל, ירושלים, 2005

Digital presentation of this object was made possible by: The Pidem Fund, London  הדפסה | סגירה

 
 
© כל הזכויות שמורות מוזיאון ישראל, ירושלים 1995-2017