1965 היום

קיצור תולדות האנושות:
התערוכה

In Plain Site

להקת המחול טרישה בראון
בגלריות המוזיאון

יומולדת

יד ביד:
שני כרכי משנה תורה
לרמב"ם

יוצרים גשרים

הכנס הבינלאומי לחינוך – מוזיאון ישראל