1965 היום

קיצור תולדות האנושות
מחפשים משמעות

סדרת הרצאות בעקבות התערוכה

Parades and Changes
2015

להקת המחול ורטיגו

יומולדת

יד ביד:
שני כרכי משנה תורה
לרמב"ם

יוצרים גשרים

הכנס הבינלאומי לחינוך – מוזיאון ישראל